Alumni

Researcher

Hiroaki UMEDA (2003)

Graduate School (doctor)

Takeshi MATSUSHITA (2006)
Kanade NAGAYOSHI (2003)

Graduate School (master)

Kanta Ando (2015)
Harunobu Yoshinaga (2015)
Daiki Yamashita (2015)
Kotaro Maeda (2014)
Koji Sakurai (2013)
Toshiyuki Okajima(2012)
Yuhki Kagita (2012)
Naoya Kamata (2012)
Shuhei Hamamura (2011)
Kenichi Ohta (2011)
Yasuhiro USUI (2007)
Tadayoshi TAKAHASHI (2007)
Takaaki HISASHIMA (2007)
Utako NAKAJIMA (2003)

Undergraduate

Sachiko Matsumoto(2013)
Yutaro Nakato(2013)
Ikuma Aoki (2012)
Tomoyuki OHMORI (2005)
Yasunori KUBOGAMI (2005)
Yutaka Adachi (2003)
Shunsuke Kyuta (2003)
Yoshihide Tokuda (2003)
Kazuyuki Hirao (2000)